lt3f1c264fg4ezawpk5l20546g6v8l
 

โครงการสิริศาย์ เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 มีการดำเนินงานและพัฒนาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเน้นการพัฒนาในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ปัจจุบันโครงการสิริศาย์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ นานมากกว่า 20 ปี ทั้งในด้านการบริหาร และด้านปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้โครงการสิริศาย์มีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้การบริหารงาน การขาย และการตลาด มีการดำเนินการอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองตวามต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ปัจจุบันโครงการสิริศาย์จึงมีการแบ่งประเภทโครงการออกเป็น 3 แบรนด์ คือ โครงการเลอบีช สำหรับลูกค้าระดับ High End โครงการ Coco สำหรับลูกค้าระดับ Mid End และ โครงการเซนสิริ สำหรับลูกค้าระดับ Medium Low End ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสูงสุด

**หมายเหตุ บริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานเมื่อจบโครงการ พนักงานมีความมั่นคงในการทำงาน

สวัสดิการบริษัทฯ

เวลาทำงาน จ-ศ 9.00-18.00 น.

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ

โบนัสประจำปี

ประกันรถยนต์ (กรณีใช้รถส่วนตัว)

อาหารว่าง/Working space

ตำแหน่งงาน

วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
 • เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาก่อสร้าง , โยธา จนถึง ป.ตรี วิศวกรรมโยธา – ก่อสร้าง อื่นๆที่เกี่ยวคล่อง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถถอดแบบและคิดคำนวณปริมาณงานตามแบบก่อสร้างจริง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office / Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำ  BOQ  Shop drawing ได้
 • หากมีประสบการณ์ในการควบคุมงานหมู่บ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถควบคุมงานหน้างานได้
โฟร์แมน
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาก่อสร้าง , โยธา จนถึง ป.ตรี วิศวกรรมโยธา – ก่อสร้าง อื่นๆที่เกี่ยวคล่อง
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สุขภาพแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หรือ ได้รับการยกเว้น)
 • สามารถใช้เครื่อง Pc ใช้โปรแกรม Microsoft Office / Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการตลาด
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด,นิเทศ,สื่อโฆษณา,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการด้านการทำสื่อโฆษณาประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สุขภาพแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้เครื่อง Pc โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีรถส่วนตัว
เจ้าหน้าที่การตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง  25  ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.  ขึ้นไป/สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน เป็นผู้มีวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด,นิเทศ,สื่อโฆษณา,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการด้านการทำสื่อโฆษณาสนับสนุนการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สุขภาพแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้เครื่อง Pc โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีรถส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ขาย
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง  25  ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.  ขึ้นไป/สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวคล่อง
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน เป็นผู้มีวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ติดต่อสมัครงาน

สถานที่สมัคร : 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บ้านสิริศาย์ จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 39/38 หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : 
hr_sirisa10@hotmail.com
โทร. :
038-119118, 081-9405449, 086-3684933