ผู้บริหาร

คุณภาค ธนาอัครชล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสิริศา จำกัด

การศึกษา

  1. ปริญญาโท / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

  1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท นภาดล จำกัด
  2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.ลิฟวิ่งโฮม จำกัด
  3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะไฟน์เนส คอนโด จำกัด