ประวัติ

ความเป็นมาของโครงการ

     โครงการหมู่บ้านสิริศา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 บริหารงานโดย คุณศิริชัย ชลไพรพิมลรัตน์  ประธานบริษัท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545  บริหารงานโดย คุณภาค ธนาอัครชล ประธานบริษัท และ คุณกรณ์ ธนาอัครชล กรรมการคุณพัชราพรรณ ชลไพรพิมลรัตน์ กรรมการ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเวลานาน และมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบ อาทิ บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีโครงการที่จัดสรรมาแล้วทั้งหมดกว่า 42 โครงการ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในทุกกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

แนวทางของโครงการ

     ในปัจจุบัน ด้วยฐานธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ กับหุ้นส่วนธุรกิจ จึงทำให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในฐานะบริษัทฯ ชั้นนำบริษัทหนึ่งในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก และการให้การบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจในการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต