lt3f1c264fg4ezawpk5l20546g6v8l
 

การจัดบ้านยุค New Normal ปลอดภัย ปลอดเชื้อ

การจัดบ้านยุค New Normal ปลอดภัย ปลอดเชื้อ

เมื่อวิถีชีวิตเข้าสู่ New Normal การจัดบ้านจึงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการปรับตัวเรื่องสุขอนามัย

ป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่หน้าบ้าน
มาตรการป้องกันโควิด และป้องกันโรค ติดต่อที่ดีที่สุดคือ การรักษาสุขอนามัยของร่างกาย โดยการทำความสะอาดตั้งแต่การล้างมือ การฆ่าเชื้อ จนถึงการชำระล้างร่างกาย หน้าบ้านเราสามารถจัด เพิ่มโซนทำความสะอาดร่างกาย เพื่อรักษาภายใน บ้านให้เป็นโซนปลอดเชื้อได้

  1. ล้างมือก่อนเข้าบ้าน ทำอ่างล้างมือที่หน้าบ้านและจัดวางให้เข้ากับสวน
  2. ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน โดยมีที่นั่งและตู้เก็บรองเท้า
  3. ฆ่าเชื้อทุกสิ่ง มีพื้นที่ทำความสะอาดสิ่งของที่จะนำเข้าภายในบ้านด้วยวิธีต่างๆ โดยทำเป็นพื้นที่โล่งสำหรับวางของ หรือเป็นตู้แบบปิดมิดชิด
  4. ลดการนำสิ่งของไม่จำเป็นเข้าบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการนำเชื้อโรคเข้าบ้าน โดยทำตู้ ชั้นและราวสำหรับเก็บของใช้ที่ไม่จำเป็นต้องนำเข้าไปในบ้าน หรือจะต้องใช้ในวันถัดไป เช่น เสื้อคลุม กระเป๋าผ้า
  5. เปลี่ยนเสื้อผ้า มีตู้เก็บเสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเปลี่ยน และช่องหน้าต่างเชื่อมกับส่วนซักรีด/ซักล้างที่วางตะกร้าสำหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว
  6. ใกล้ส่วนซักรีด/ซักล้าง หากไม่สามารถจัดส่วนซักรีด/ซักล้างควรให้อยู่ใกล้ห้องน้ำได้ อาจแค่วางตะกร้าแบบมีฝาปิดสำหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้วในห้องน้ำก็ได้
  7. ทำความสะอาดร่างกาย ออกแบบห้องน้ำที่เมื่อก่อนมักทำไว้หลังบ้านให้มาอยู่ใกล้ทางเข้า สำหรับสมาชิกที่กลับมาจากไปข้างนอกได้ทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า อีกทั้งเป็นห้องน้ำสำหรับแขกซึ่งจะไม่ต้องเดินเข้าไปด้านในบ้าน
  8. ใส่รองเท้าสำหรับในบ้าน สำหรับแขกและคนที่ไม่ได้ทำความสะอาดร่างกาย ควรใส่รองเท้าสำหรับในบ้าน
  9. จำกัดโซน ออกแบบพื้นภายในบ้านให้สูงกว่าพื้นโถงทางเข้า 10-15 เซนติเมตร ก็ช่วยลดสิ่งสกปรกเข้ามาในบ้าน ทำประตูกั้นอีกชั้นเพื่อลดการกระจายเชื้อ และมีช่องระบายอากาศหรือพัดลมดูดอากาศออกช่วยหมุนเวียนอากาศในโถงทางเข้า
  10. ระบายอากาศ มีหน้าต่างหรือพัดลมดูดอากาศระบายสู่ภายนอก

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.